Slovenci v državnem zboru 1893—1904

  • Vasilij Melik
Ključne besede: politična zgodovina, državni zbor, Slovenci, 1893-1904

Povzetek

Na podlagi stenografskih zapisnikov avstrijskega parlamenta in slovenskega časopisja opisuje avtor delovanje slovenskih poslancev v dunajskem parlamentu v obdobju od padca Taaffejeve vlade (1893) do padca Korberjeve vlade (1904); daje starostno in poklicno sestavo slovenskih poslancev, govori o klubih, ki so jim pripadali, in o stališčih do vlade.

Objavljeno
1979-01-01
Rubrike
Razprave