Od klasičnih tekstilnih manufaktur k mehaničnim tekstilnim tovarnam

Avtorji

  • Jože Šorn

Ključne besede:

manufakture, gospodarska zgodovina

Povzetek

Izmed klasičnih tekstilnih manufaktur na slovenskem narodnostnem ozemlju je prvi večji obrat pričel z delom v Ljubljani 1724, drugi v Celovcu 1764. V šestdesetih letih 18. stoletja je nastalo še deset manjših obratov, ki pa so delovali le nekaj let. Konec tega stoletja sta nastala še dva nova močnejša obrata. Vse te manufakture so bazirale na predelavi lanu, konoplje in volne. Bombaž je bil do konca 18. stoletja malo znana surovina, saj so ga predelovali le trije ali štirje šibkejši obrati. Moderne mehanične bombažne tovarne so nastajale takole: leta 1828 v Ajdovščini, 1838 v Ljubljani, 1842 v Preboldu, 1849 pri Gorici. Poznejših tovarn avtor ne obravnava.

Prenosi

Objavljeno

1979-01-01

Številka

Rubrika

Razprave