Starostna in družbena struktura prebivalstva v predjožefinski ljubljanski škofiji po štetju leta 1754

  • Vlado Valenčič
Ključne besede: popis prebivalstva, ljubljanska škofija

Povzetek

.

Objavljeno
1963-01-01
Rubrike
Razprave