Turski dokumenti o slovenačkom roblju u Sarajevu u 16. vijeku

  • Vančo Boškov
  • Jasna Šamić
Ključne besede: slovenski sužnji, slovensko-turški odnosi, Turki, Sarajevo, 16. st.

Povzetek

Avtorja objavljata pet dokumentov v turškem jeziku (v latinski transliteraciji, v srbskohrvatskem prevodu, s faksimili), ki govorijo o sužnjih iz Slovenije v dveh protokolih (sidžilih) sarajevskega kadije iz srede 16. stoletja; protokola hranijo v Husrevbegovi knjižnici v Sarajevu. Avtorja dajeta kratko analizo vsebine, opozarjata na imena sužnjev, na način njihove osvoboditve in datirata dva dokumenta, ki sta brez datuma. Dokumenti so pomembni za proučevanje slovensko-turških odnosov in problemov suženjstva v jugoslovanskih deželah.

Objavljeno
1979-01-01
Rubrike
Razprave