Nekaj didaktičnih izhodišč pri zgodovinski obravnavi gospodarskosocialnih vsebin

  • Štefan Trojar
Ključne besede: pouk zgodovina, gospodarske vsebine, gospodarstvo, fevdalna doba, industrijsko-tehnične revolucije

Povzetek

Avtor v prispevku utemeljuje potrebe po razširitvi in poglobitvi gospodarskih vsebin pri pouku zgodovine. Ob tem ko kritizira nekatere slabosti pri šolski obravnavi gospodarske zgodovine, daje nekaj didaktičnih izhodišč za obravnavo gospodarstva v fevdalni dobi kot tudi za obravnavo industrijsko-tehnične revolucije v šoli. Prispevek je povezan z reformo zgodovinskega pouka v usmerjenem izobraževanju.

Objavljeno
1979-01-01
Rubrike
Razprave