Nekaj didaktičnih izhodišč pri zgodovinski obravnavi gospodarskosocialnih vsebin

Avtorji

  • Štefan Trojar

Ključne besede:

pouk zgodovina, gospodarske vsebine, gospodarstvo, fevdalna doba, industrijsko-tehnične revolucije

Povzetek

Avtor v prispevku utemeljuje potrebe po razširitvi in poglobitvi gospodarskih vsebin pri pouku zgodovine. Ob tem ko kritizira nekatere slabosti pri šolski obravnavi gospodarske zgodovine, daje nekaj didaktičnih izhodišč za obravnavo gospodarstva v fevdalni dobi kot tudi za obravnavo industrijsko-tehnične revolucije v šoli. Prispevek je povezan z reformo zgodovinskega pouka v usmerjenem izobraževanju.

Prenosi

Objavljeno

1979-01-01

Številka

Rubrika

Razprave