Zgodovinski pogled na varstvo naravnega okolja

  • Jože Maček
Ključne besede: varstvo okolja, agrikultura, naravoslovno-tehnično obdobje, sintetične kemične snovi

Povzetek

Človek je vsaj že od začetka agrikulture krepko posegal v naravo, le da imajo lahko posledice njegovega delovanja v sedanjem naravoslovno-tehničnem obdobju zanjo tehtnejše posledice. Varstvo naravnega okolja je kakovostno nov pojav, ker zajema naravo celovito. Parcialne predpise in ukrepe, ki sicer imajo naravovarstveno obeležje, niso pa bili izdani in izvajani zaradi varstva okolja, temveč zaradi drugih (npr. gospodarskih, urbanističnih, higienskih) razlogov, ne bi mogli šteti za predhodnike sedanjega varstva naravnega okolja. Podrobneje je prikazano, da ljudje tudi v preteklosti, ko še ni bilo tehničnih pripomočkov in ko narava še ni bila podvržena vplivom sintetičnih kemičnih snovi, niso uživali povsem neoporečne hrane, brez vseh neželenih primesi.

Objavljeno
1979-01-01
Rubrike
Razprave