Plebiscit in razmejitev v Benečiji (1866 in 1867)

Avtorji

  • Jaromir Beran

Ključne besede:

Benečija, Italija, meja

Povzetek

Težnjam Italije v letu 1866 je odgovarjala z mirovno pogodbo prevzeta obveznost, da opravi še plebiscitarno potrditev pravno in dejansko že dovršene vključitve Benečije v svoje državno ozemlje. Glasovalcem, enako tistim v slovenskih krajih dežele, ni bilo dano odločiti o pripadnosti tej ali oni državi. Pisec osvetljuje ta zgodovinski dogodek s pravne plati. — Za povojno novo razmejitev je obveljala tedanja deželna meja Benečije. Avstrija se ni potegovala za slovensko ozemlje Benečije in ni v ta namen predlagala Italiji zamenjavo za tirolski okraj Primiero. — Oboje pisec izvaja največ na podlagi dunajskih arhivskih virov.

Prenosi

Objavljeno

1979-01-01

Številka

Rubrika

Razprave