Beneška Slovenija 1866—1918

Avtorji

  • Karel Šiškovič

Ključne besede:

Beneška Slovenija, raznarodovalni pritiski

Povzetek

Avtor se bavi s polstoletno zgodovino Beneške Slovenije in Rezije. Analizira tako imenovani plebiscit 1866, demografsko krivuljo, številčno stanje Slovencev, ekonomske, socialne, politične, šolske, cerkvene, jezikovne in druge razmere. Prihaja do zaključka, da so v Beneški Sloveniji in v Reziji kljub polstoletnemu vsestranskemu raznarodovalnemu pritisku na vseh področjih ostale nenačete objektivne prvine pripadnosti slovenskemu narodu, kar postavlja vprašanje sprostitve subjektivnih elementov, ki bi privedli do neizkrivljenega razvoja Slovencev na obravnavanem območju.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave