Slovenska politika v Trstu v desetletju pred prvo svetovno vojno

  • Boris Gombač
Ključne besede: Slovenci, politika, Trst, 1904-1914

Povzetek

Razprava govori o razvoju slovenske narodne politike v Trstu v obdobju pred prvo svetovno vojno. Implicirani so spori s slovensko socialistično stranko ter boji »Edinosti« za slovensko šolo, ob državnozborskih ali deželnozborskih volitvah in ob ljudskih štetjih. Obravnavan je jugoslovanski koncept, ki se vse bolj širi v Trstu ter spori okoli politike »Novega kurza«. Nov političen faktor postajajo v tem času v Trstu avtohtoni voditelji delavskega razreda, ki ustanovijo »Ljudski oder«, ki je po svoji pomembnosti presegal lokalna politična prizadevanja in je pomemben za ves slovenski narod. Opozorimo naj še na spore glede konceptov slovenskega šolstva v Trstu, ki so tekli med narodnjaki in socialisti.

Objavljeno
1979-01-01
Rubrike
Razprave