Iz politične zgodovine koroških Slovencev 1905-1914

Avtorji

  • Avguštin Malle

Ključne besede:

avstrijska Koroška, koroški Slovenci, politična zgodovina, 1905/1914

Povzetek

Na južnem Koroškem so se v obravnavanem obdobju potegovale za politični vpliv tri stranke: nemškonacionalna, slovenska in socialdemokratska. Z ustanavljanjem krščanskosocialnih delavskih društev in z drugimi organizacijskimi ukrepi je slovenska stranka skušala utrditi in razširiti svoj vpliv na Koroškem. Delno je prišlo do volilnih dogovorov med slovensko in socialnodemokratsko stranko. Poskus organiziranja lastne slovenske liberalne stranke je spodletel. Nova razdelitev volilnih okrajev je privedla do napetosti med političnim vodstvom v Celovcu in v Ljubljani. Ljudsko štetje 1910, ki je potekalo v napetem ozračju in pod pritiskom, je izkazalo 82.212 koroških Slovencev, privatno ljudsko štetje »Katoliškega političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem« pa 135.415 Slovencev.

Prenosi

Objavljeno

1979-01-01

Številka

Rubrika

Razprave