Demokratizacija volilnega sistema (1907) in njeni učinki

  • Vasilj Melik
Ključne besede: Avstro-Ogrska, 1907, volilni sistem

Povzetek

Zlasti na podlagi statističnih podatkov in diskusije v volilnem komiteju poslanske zbornice avstrijskega parlamenta v letu 1906 razpravlja avtor o volilni reformi, ki je v Avstriji uvedla splošno in enako moško volilno pravico, o položaju za Slovence, ki so ga uvedli Gautschevi predlogi februarja 1906, o spremembah, ki so jih nato povzročila pogajanja med strankami, o končnih rezultatih reforme ter o njenem pomenu za Slovence.

Objavljeno
1979-01-01
Rubrike
Razprave