O nekaterih vprašanjih slovenske politične zgodovine v zadnjem desetletju pred prvo svetovno vojno

Avtorji

  • Janko Pleterski

Ključne besede:

politična zgodovina, narodnostno vprašanje, Slovenci, Avstro-Ogrska, obdobje pred prvo svetovno vojno

Povzetek

Po kratkem pregledu vprašanj političnega in družbenega položaja in razvoja Slovencev v desetletju 1904—1914 se avtor podrobneje ustavi ob nekaterih vprašanjih narodne politike slovenske socialne demokracije. Deloma kritično do nekaterih v novejšem času zapisanih ocen skuša pokazati, da ni mogoče statično oceniti politike, ki se razvija in spreminja in ki je sestavni del odločilnega zgodovinskega procesa na slovenskem ozemlju, namreč procesa nastajanja revolucionarnega razmerja slovenskega delavskega gibanja do narodnega.

Prenosi

Objavljeno

1979-01-01

Številka

Rubrika

Razprave