Osnovne etape v razvoju rusko-slovenskih odnosov v drugi polovici 19. stoletja

  • Iskra Vasiljevna Čurkina
Ključne besede: rusko-slovenski stiki, 19. st.

Povzetek

Razprava je pisana na podlagi arhivskega gradiva v Moskvi, Leningradu in Ljubljani ter ruskih in slovenskih časnikov in časopisov ter daje splošen pregled rusko-slovenskih stikov v drugi polovici 19. stoletja, obširneje obravnavanih v avtoričini knjigi, ki je leta 1978 izšla v Moskvi.

Objavljeno
1979-01-01
Rubrike
Razprave