Vprašanje avstrijsko-jugoslovanske meje v luči nekaterih stališč tržaškega časopisja (19119)

  • Elio Apih
Ključne besede: Italija, severna jugoslovanska meja, avstrijski interesi, zunanja politika

Povzetek

Tudi Italija je igrala pri določanju severne jugoslovanske meje pomembno vlogo. V celoti je prevladovala smer nezaupanja do nove balkanske sosede. To nezaupanje je temeljilo na omejevanju njenih ozemeljskih zahtev v interesni coni med Jadranom in Alpami, kjer bi bila lahko Italiji konkurenčna. Sonnino je v Parizu nastopal proti jugoslovanski državi in podpiral avstrijske interese. Objavljena dokumentacija s tega področja je nepopolna. Iz prikaza tržaškega časopisja izvemo, da so trgovski krogi zahtevali vojaško intervencijo proti Jugoslaviji, če bi ta presekala prometne zveze med Trstom in Avstrijo. Trst se je tokrat prvič realno soočal s svojim omejenim zaledjem in spoznal realne pogoje priključitve k Italiji in razpada avstroogrske monarhije.

Objavljeno
1979-01-01
Rubrike
Razprave