Jeseniški trikot

Avtorji

  • Lojze Ude

Ključne besede:

prva svetovna vojna, boji, severna meja, Jesenice

Povzetek

Namen referata, ki ga je imel pisec na Jesenicah 11. novembra 1978 ob 60-letnici bojev za severno slovensko mejo, je bil na doslej monografično še ne obdelanem primeru boja za državno pripadnost jeseniškega trikota po prvi svetovni vojni pokazati, da so se Slovenci Gornjesavske doline z orožjem, spontano, v prostovoljskih formacijah, uspešno uprli prodiranju italijanske vojske. Kjer tega, kakor kaže zlasti primer Postojne, po krivdi slovenske narodne vlade niso storili, je ostalo pri zasedbi. Seveda veljajo te ugotovitve nedvomno le za ozemlje preko demarkacijske črte po premirju z dne 3. novembra 1918. Londonska pogodba z dne 26. aprila 1915 tega ozemlja Italiji ni prepuščala.

Prenosi

Objavljeno

1979-01-01

Številka

Rubrika

Razprave