Delavsko gibanje v Mariboru do prve svetovne vojne

Avtorji

  • Franc Rozman

Ključne besede:

delavsko gibanje, socialistično gibanje, Maribor

Povzetek

Avtor na podlagi doslej neupoštevanih arhivskih in časopisnih virov podaja pregled socialdemokratskega delavskega gibanja v Mariboru. Začetno obdobje do ustanovitve stranke je podano sumarno, čas od 1890 do 1914 pa podrobneje, pri čemer je težišče na političnem razvoju socialističnega gibanja, stavkovna, volilna in sindikalna dejavnost pa je orisana samo v splošnih potezah. Pozornost je posvečena tudi razmerju med nemškim in slovenskim nacionalnim momentom v Mariboru, ki se je odrazil tudi v delavski stranki.

Prenosi

Objavljeno

1979-01-01

Številka

Rubrika

Razprave