Ob 75-letnici zgodovinskega društva v Mariboru

Avtorji

  • Sergej Vrišer

Ključne besede:

zgodovinsko društvo, obletnice, Maribor

Povzetek

Zgodovinsko društvo v Mariboru je bilo ustanovljeno leta 1903 in je nastopilo z določno začrtanim programom, ki je zajemal preučevanje domače zgodovine in narodopisja. Najučinkoviteje se je društvo uveljavilo z izdajanjem »Časopisa za zgodovino in narodopisje« (od 1904 dalje), velike zasluge pa ima tudi za razvoj mariborskega muzejstva, knjižničarstva in arhivarstva. V 75 letih svojega delovanja je Zgodovinsko društvo opravilo pomembno kulturno, narodnoobrambno in politično poslanstvo.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave