Slovensko-hrvaški odnosi 1914-1918 in jugoslovansko zedinjenje

Avtorji

  • Janko Prunk

Ključne besede:

Slovenija, Hrvatska, Jugoslavija, obdobje med obema vojnama, politična zgodovina

Povzetek

Razprava analizira slovensko-hrvaške medsebojne odnose pred prvo in zlasti med prvo svetovno vojno. Ugotavlja, da je bilo zaradi več faktorjev narodno politično gibanje pri Slovencih in Hrvatih zelo različno in da so bili njuni medsebojni odnosi zelo komplicirani. Z izbruhom vojne je začel velik del hrvatskega narodno političnega gibanja resno računati na Slovence, kot so le-ti že ves čas najresneje računali na Hrvate pri rešitvi slovenskega narodnega vprašanja v novi jugoslovanski državi.

Prenosi

Objavljeno

1979-01-01

Številka

Rubrika

Razprave