Slovenski realisti in nacionalno (jugoslovansko) vprašanje

Avtorji

  • Irena Gantar Godina

Ključne besede:

politična zgodovina, narodnostno vprašanje, jugoslovansko vprašanje, realisti, politični realizem

Povzetek

Prispevek je kratek oris pojmovanja in odnosa slovenskih realistov do slovenskega nacionalnega vprašanja, ki je bilo sprva omejeno s kulturnoizobraževalnim pojmovanjem nacionalnega vprašanja. Poznejša politizacija nacionalnega vprašanja in po 1909 tudi jugoslovanskega, je vnesla med realiste in druge člane JSDS razdor, ki je med drugim dokazal tudi to, da slovenski realisti nacionalnega in jugoslovanskega vprašanja niso obravnavali le kot del strankine politike, marveč kot vprašanje, ki je življenjskega pomena za slovenski narod.

Prenosi

Objavljeno

1986-01-01

Številka

Rubrika

Razprave