Socialna demokracija na slovenskem Štajerskem in problem nacionalne razdelitve

  • Franc Rozman
Ključne besede: Štajerska, politične stranke, socialdemokracija, 1896/1918

Povzetek

Članek na podlagi sočasnih časopisnih virov prikazuje boj JSDS za svoje organizacije na Spodnjem Štajerskem, posebno še v celjskem okrožju. Nasprotovanje štajerske deželne organizacije je trajalo od 1896 do 1911, ko je JSDS vendar uspela organizirati svoje organizacije v celjskem okraju, ne pa severneje, vendar pa je nemškim organizacijam v Celju ostala možnost, da so spadale direktno pod Gradec. Program brnskega kongresa o preseganju kronovinskih meja na tem področju v praksi ni mogel zaživeti.

Objavljeno
1986-01-01
Rubrike
Razprave