Slovenski izobraženci in avstrijske visoke šole 1848-1918

Avtorji

  • Vasilij Melik
  • Peter Vodopivec

Ključne besede:

Habsburška monarhija, 1848/1918, Slovenci, visoko šolstvo

Povzetek

Na podlagi podatkov, objavljenih v Statistisches Jahrbuch in Osterreichische Statistik, v študentskih revijah in koledarčkih, v spominih in drugih delih razpravljata avtorja o številu slovenskih študentov na avstrijskih visokih šolah, njihovem materialnem položaju, podpornih društvih in ustanovah, študentskih društvih, odnosih do profesorjev itd.

Prenosi

Objavljeno

1986-01-01

Številka

Rubrika

Razprave