Plovba po Savi v 18. stoletju

Avtorji

  • Ema Umek

Ključne besede:

rečni promet, rečna plovba, splavarjenje, Sava, 18. st.

Povzetek

Z mirom pri Požarevcu 1718 je Avstrija pridobila Banat. Malo Vlaško in Srbijo do Timoka. Najbolj primerna pot do novih pokrajin sta bili Sava in Ljubljanica, kjer je regulacijska dela opravljala 1736 ustanovljena navigacijska komisija. 1766 je bil s posebnim patentom urejen promet po Savi, ki je do 1776 naraščal, nato pa padal, tako da je bil 1778 ukinjen dotedanji režim plovbe. To in nova ekonomska politika Jožefa II. sta vzrok ukinitve navigacijske direkcije 1781.

Prenosi

Objavljeno

1986-01-01

Številka

Rubrika

Razprave