Zgodnjefevdalna družbena struktura jugoslovanskih narodov in njen postanek

  • Bogo Grafenauer
Ključne besede: fevdalizem, srednji vek, južnoslovanski narodi

Povzetek

.

Objavljeno
1960-01-01
Rubrike
Razprave