Trojna (dvojna) internacionalistična akcija CK KPS (CK KP J) na Koroškem med NOB od konca 1943 dalje

  • Metod Mikuž
Ključne besede: CK KPS, CK KPJ, moskovska izjava

Povzetek

Avtor razpravlja o intefnacionalistični pomoči CK KPS (CK KPJ) avstrijskemu CK, da bi ta mogel uresničiti moskovsko izjavo treh komunističnih partij (KPJ, KPA, KPI) iz leta 1934, kjer so priznale pravico slovenskega naroda do samoodločbe. Pomoč CK KPS (CK KPJ) naj bi se razvijala v dve smeri: pomagati KPA pri uresničevanju moskovske izjave in pomagati pri organizaciji narodnoosvobodilnega boja v lastni deželi; tj. pri organizaciji vsesplošnega avstrijskega osvobodilnega gibanja in avstrijskih partizanov. Avtor ugotavlja, da kljub raznim stikom, sporazumom in konkretnim akcijam uspehi pomoči iz najrazličnejših vzrokov niso bili veliki.

Objavljeno
1970-01-01
Rubrike
Razprave