Finančno poslovanje družine Marka Vincenca Lipolda v letih 1867-1871 in 1878-1883

  • Janez Cvirn
Ključne besede: Marko Vincenc Lipold, geolog, finančno poslovanje

Povzetek

Avtor obravnava finančno poslovanje družine pomembnega slovenskega geologa Marka Vincenca Lipolda (1816-1883), kakor je razvidno iz njegovih ohranjenih računskih dnevnikov iz let 1867-1871 in 1878-1883.

Objavljeno
1987-01-01
Rubrike
Razprave