Cestne povezave Goriške in Kranjske v 19. stoletju

Avtorji

  • Eva Holz

Ključne besede:

gospodarska zgodovina, ceste, cestni promet, gradnja cest, Goriška, Kranjska, 18. stol.

Povzetek

Članek obravnava razvoj cestnih povezav med Goriško in Kranjsko v 19. stoletju. Delan je na osnovi virov in deloma literature.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave