Cestne povezave Goriške in Kranjske v 19. stoletju

  • Eva Holz
Ključne besede: gospodarska zgodovina, ceste, cestni promet, gradnja cest, Goriška, Kranjska, 18. stol.

Povzetek

Članek obravnava razvoj cestnih povezav med Goriško in Kranjsko v 19. stoletju. Delan je na osnovi virov in deloma literature.

Objavljeno
1987-01-01
Rubrike
Razprave