Karta obsoške poti iz 17. stoletja

Avtorji

  • Ferdo Gestrin

Ključne besede:

Posočje, prometne poti, karta

Povzetek

Po krajšem opisu razvoja prometnih poti v Posočju od visokega srednjega veka dalje sledi opis karte, ki jo hranijo v Haus-, Hof- und Staatsarchivu na Dunaju. Nastanek nedatirane, 3,5 m dolge kolorirane karte postavlja avtor v sredo 17. stoletja, čeprav obstaja majhna možnost, da je za stoletje starejša. Poleg zarisa obsoške poti in prometnih objektov na njej daje karta vrsto podatkov za Soško dolino in je važen zgodovinski vir.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave