Fašistična stranka v Goriški pokrajini (1941-1943)

  • Slavica Plahuta
Ključne besede: fašistična stranka, Goriška, druga svetovna vojna, NOB, Primorska

Povzetek

Razprava obravnava organizacijo in delo fašistične stranke na Goriškem v obravnavanem obdobju, še posebno pa njen odnos do druge svetovne vojne in NOB slovenskega naroda na Primorskem, pri katerem sta tedaj naraščala antifašizem in narodnoosvobodilno razpoloženje.

Objavljeno
1987-01-01
Rubrike
Razprave