Meja na Soči v notranjih odnosih jugoslovanskega gibanja med prvo svetovno vojno

  • Janko Pleterski
Ključne besede: prva svetovna vojna, notranji odnosi, meja na Soči

Povzetek

Slovensko-italijanska etnična meja je postala pomembno politično vprašanje v času prve svetovne vojne. Referat opozarja na momente in položaje, ko je vprašanje vplivalo na odnose med nosilci jugoslovanskega gibanja, Kraljevino Srbijo, Jugoslovanskim odborom in strankami na tleh Slovenije. Pokazalo se je, da ni med njimi identičnih stališč. Tudi zaradi teh nasprotij je bil končni rezultat za Slovence in Hrvate slab — Italija je dobila pravico zasesti slovenska in hrvaška ozemlja.

Objavljeno
1987-01-01
Rubrike
Razprave