Viri za srednjeveško zgodovino Slovenije iz furlanskih arhivov

  • Reinhard Härtel
Ključne besede: srednji vek, zgodovinski viri, Izola, Piran

Povzetek

Avtor govori o odkritjih virov za srednji vek, ki so pomembni za slovensko zgodovino. Posebej se ustavi pri virih za Izolo, Piran, posebej pa išče možnosti za slovensko zgodovinopisje v arhivih oglejskega patriarha. Opozarja pa tudi na prepotrebnost objavljanja novih odkritij in drugih virov.

Objavljeno
1987-01-01
Rubrike
Razprave