Goriški grofje in oblikovanje pokrajine ob Soči in na Krasu v deželo

Avtorji

  • Peter Štih

Ključne besede:

Goriški gofje

Povzetek

Posebna dežela Goriška grofija se je razvila iz dinastičnega teritorija goriških grofov ob srednji Soči in na Krasu ter se izdvojila in osamosvojila iz furlanske grofije in oglejskega patriarhata. Temelj temu procesu predstavljajo fevdi in alodi goriških grofov in zlasti pravice, ki so jih imeli kot odvetniki oglejske cerkve. Na tej podlagi so z načrtno in uspešno politiko (1210 Gorica trg, 1234 cestni regal, 1365 državni knezi) v teku časa izoblikovali posebno deželo s svojo upravo, pravom, plemstvom in stanovi.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave