Arheološka obdobja Tolminske

Avtorji

  • Drago Svoljšak

Ključne besede:

arheologija, Tolminsko

Povzetek

Meja naselitvene zgodovine se na Tolminskem razteza v čas od 70.000 do 30.000 let pred sedanjostjo (prva polovica zadnje ledene dobe). Stalna in kontinuirana poselitev pa se začne šele od srednje ali pozne bronaste dobe dalje. Eden razvojnih vrhuncev je svetolucijska železnodobna kulturna skupina. Za njo je nastopila latenskodobna idrijska kulturna skupina (Idrija pri Bači). Nato nastopijo Rimljani in šele od 9. ali 10. stoletja Slovani.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave