Slovensko-romanska meja - ločnica in povezava

Avtorji

  • Bogo Grafenauer

Ključne besede:

etnična meja, slovensko-romanska meja, 6./8. st., 10./11. st., 14. st.

Povzetek

Tematika je obravnavana v več problemskih sklopih. Prvega predstavlja nastanek slovensko-romanske etnične meje, ki je zvezan s slovansko naselitvijo do vzhodnih robov Furlanije in v Istro. Drugi del obravnava prostor le meje kot kraj, kjer sta se srečevala italski in frankovsko-nemški tip fevdalizma. Tretji sklop je posvečen širjenju in organizaciji krščanstva in cerkve južno od Drave in pomenu Ogleja v tej zvezi. Četrti in peti sklop pa obravnavata v glavnih potezah gospodarsko in kulturno preseganje meje.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave