Opcije v Kanalski dolini (1939-1942)

Avtorji

  • Milan Pahor

Ključne besede:

Kanalska dolina, Italija, avstrijska Koroška, selitve prebivalstva, narodnostno vprašanje

Povzetek

Pred prvo svetovno vojno so živeli v Kanalski dolini skoraj izključno pripadniki slovenske in nemške narodnosti. Leta 1918 je dolina prišla v sklop kraljevine Italije. S prihodom fašizma na oblast (1922) se je začelo načrtno doseljevanje Italijanov in Furlanov. Narodnostna podoba doline se je začela korenito spreminjati. 1939 sta fašistična Italija in nacistična Nemčija sklenili sporazum za izselitev »tujerodnega« prebivalstva iz Italije. Za Nemčijo je optirala ogromna večina prebivalstva iz Kanalske doline. 1940—1942 se je precej ljudi tudi izselilo, vendar je vojna preprečila dosledno izselitev. Opcije so globoko zarezale v tkivo doline, saj so Slovenci in Nemci postali manjšina na lastnih tleh. Posledice opcij se čutijo še danes.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave