Knjižnice na Kranjskem v 16. stoletju

  • Maja Žvanut
Ključne besede: protestantizem, 16. st., knjige, knjižnice, Kranjska

Povzetek

V 16. stoletju se je na Slovenskem pod vplivom humanizma in protestantizma ter zaradi večje potrebe po študiranih ljudeh (uradnikih) opazno spremenil odnos do izobrazbe. Meščani in plemiči so začeli v večji meri kupovati in zbirati knjige. Zlasti v drugi polovici stoletja je nastalo večje število zasebnih knjižnic, tako pri protestantih kot pri katolikih, ki jim po ohranjenih virih in knjigah samih lahko ugotavljamo velikost in strukturo. Sprva izrazito versko usmerjene zasebne knjižnice se do konca stoletja razvijejo v knjižne zbirke, namenjene bolj pouku in razvedrilu. Od razmeroma bogatega fonda knjig tega časa se jih je do danes ohranilo prav malo: doba protireformacije je temeljito počistila s »heretičnimi« knjigami.

Objavljeno
1987-01-01
Rubrike
Razprave