Razširjenost protestantizma med socialnimi plastmi na Kranjskem

  • Vinko Rajšp
Ključne besede: protestantizem, cerkvena zgodovina, 16. stol.

Povzetek

Dosedanja zgodovinska literatura o reformaciji ni posebej upoštevala socialnega momenta pri širjenju in razširjenosti reformacije na Kranjskem. Vendar je iz nje razvidno, da je bil socialni moment pomemben pri sprejemanju in ohranjanju reformacije med meščani in med kmečkim prebivalstvom.

Objavljeno
1987-01-01
Rubrike
Razprave