Odkupovanje Furlanov iz turškega ujetništva

  • Ignacij Voje
Ključne besede: turški vpadi, Furlanija, 15. st., vojni ujetniki, odkupovanje

Povzetek

V drugem obdobju turških vpadov (1469 do konca 15. stoletja) proti zahodu so se začeli tudi vdori preko Tržaškega krasa do Soče in v Furlanijo. Spadali so v sklop širše zasnovanega turškega vojskovanja z Beneško republiko. Izredno nevarni za Benetke so bili vpadi leta 1477, 1478 in 1499. Iz Furlanije so Turki odpeljali v ujetništvo veliko prebivalcev. Odkupovanje ujetih Furlanov in Italijanov je potekalo preko Dubrovnika. V to trgovino so se poleg Dubrovčanov vključevali tudi Benečani in trgovci iz drugih italijanskih mest. Avtor na podlagi dubrovniškega arhivskega gradiva prikazuje finančne operacije pri odkupovanju ujetih Furlanov.

Objavljeno
1987-01-01
Rubrike
Razprave