Bela krajina v poznem srednjem veku

  • Dušan Kos
Ključne besede: Bela krajina, 12./16.st., srednji vek, krajevna zgodovina

Povzetek

Avtor na podlagi virov prikaže razvoj jugovzhodnega delčka nemškega cesarstva (Bele krajine) od priključitve konec 12. stoletja, do oblikovanja svojstvene neodvisne dežele (grofije) pod goriško-tirolskimi grofi, prehoda pod habsburško Kranjsko (leta 1374) in izgube zadnjih atributov samostojne uprave (okoli 1556). Poleg širšega dinastičnega okvira je posebej analizirano plemstvo, ki je bilo v posebnem položaju glede na Kranjsko, njihova posest in družinski razvoj, nastanek in vloga obeh mest — Črnomlja in Metlike, cerkvena organizacija in agrarna kolonizacija do konca 15. stoletja s posebnim ozirom na posledice turških vpadov. Razprava je prvi poskus sinteze (pretežno upravne) zgodovine Bele krajine v daljšem časovnem obdobju. Zaradi pomanjkanja virov vseh vrst obdobje do 12. stoletja ni natančneje obdelano.

Objavljeno
1987-01-01
Rubrike
Razprave