Vzhodni Goti in rimski cesarji od 455 do 507

  • Adolf Lippold
Ključne besede: Vzhodni Goti, rimski cesarji, Goths, Roman emperors

Povzetek

Bistvo raziskave, ki se ukvarja z dobo od naselitve Gotov pod Walamerjem v Panoniji do nastanka vzhodnogotske države v Italiji pod Teodorikom Velikim, je interpretacija fragmentov zgodovinarja Malchosa iz 6. stoletja. Avtor opozarja na veliko informativno vrednost Malchosovih fragmentov (fragmenti 14—19 so v Müller, FHG IV) za potek in kronologijo vzhodnogotskih pesnikov in poudarja povezanost med Enodijevim govorom in vzhodnogotsko propagando in diplomacijo.

Objavljeno
1987-01-01
Rubrike
Razprave