Objavljanje zakonov in drugih splošnih predpisov, veljavnih na slovenskem ozemlju, od srede 18. stoletja do leta 1941

Avtorji

  • Primož Žontar

Ključne besede:

objavljanje zakonov, zakoni, predpisi, pravnozgodovinski viri, pravna zgodovina, 18.-20.st.

Povzetek

Avtor obravnava razglašanje zakonov in drugih splošnih predpisov do srede 19. stoletja, seznanjanje prebivalstva z zakoni in drugimi splošnimi predpisi v tem času, državne in deželne zbirke zakonov, nastale pred uvedbo zakonikov, Telegraphe Officiel (1810—1813), državne zakonike in osnovo zakonodaje v letih 1849—1918, deželne zakonike 1849—1918, zagotavljanje možnosti za uporabo zakonikov in pospeševanje obveščenosti o zakonih. Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, Službene novine Kraljestva SHS oziroma Kraljevine Jugoslavije ter uradne liste najvišjih državnih in samoupravnih organov v Sloveniji 1919—1941.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave