Notranjeavstrijske »deželne stanovske šole«

Poskus njih uvrstitve v šolski in izobraževalni sistem 16. stoletja

Avtorji

  • Gernot Heiß

Ključne besede:

izobraževanje, šolstvo, protestantsko šolstvo, katoliška jezuitska šola, 16. st.

Povzetek

Po uvodnih pripombah o izobraževanju plemstva v 16. stoletju obravnava avtor ustanavljanje t. i. »stanovskih šol« (Landschaftsschulen) v dveh razvojnih fazah ob notranjeavstrijskih primerih s posebnim ozirom na razvoj protestantskega šolstva v Ljubljani ter ga primerja s tipom katoliške jezuitske srednje šole.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave