Vpliv industrializacije na agrarno pokrajino v Velenjski kotlini

  • Milan Natek
Ključne besede: geografija, industrializacija, zemljiško-posestna struktura, Velenjska kotlina

Povzetek

.

Objavljeno
1971-01-01
Rubrike
Razprave