Iz starega v novi prostor

  • Bogo Grafenauer
Ključne besede: 1918, nastanek jugoslovanske države

Povzetek

Prispevek se opira na poudarke iz članka, ki ga je avtor objavil ob dvajsetletnici nastanka Jugoslavije (1938). Tako kot takrat tudi danes avtor brani teze o tedanjem zgodovinskem razvoju. Prelomni dogodek je razpad Avstro-Ogrske in ne zedinjenje v Kraljevino SHS. 29. oktober 1918 je pomembnejši od 1. decembra 1918, ker je prinesel osvoboditev in upanje na boljše življenje v novi skupnosti, čeprav je bila osvoboditev okrnjena s plebiscitom na Koroškem in Rapalsko pogodbo.

Objavljeno
1988-01-01
Rubrike
Razprave