Leto 1918 v slovenski zgodovini

  • Vasilij Melik
Ključne besede: 1918, nastanek jugoslovanske države

Povzetek

V preglednem članku razpravlja avtor o nastanku jugoslovanske države; o razmerju Slovencev do Avstrije in raznih oblikah jugoslovanske ideje pri njih, o srbskih konceptih Jugoslavije, o negativnih posledicah neobstoja (non-existence) srbsko-hrvatske narodnostne meje in ugotavlja, da Srbija ni osvobodila avstro-ogrskih Jugoslovanov, pač pa je izsilila naglo združitev države Slovencev, Hrvatov in Srbov z njo.

Objavljeno
1988-01-01
Rubrike
Razprave