Povezave med Trakijo in severnojadranskimi deželami v pozni antiki

  • Rajko Bratož
Ključne besede: Jadran, antika, Trakija

Povzetek

Povezave med Trakijo in severnojadranskimi deželami se v pozni antiki kažejo na več načinov: kot povezave na področju politične in vojaške zgodovine zaradi strateške lege obeh območij, kot priseljevanje ljudi s traškega območja na severnojadransko, ljudi, ki so igrali precej pomembno vlogo v zgodovini zgodnje cerkve, kot medsebojno vplivanje na področju krščanske duhovne in materialne kulture in končno kot odnos bizantinskega dvora do ogroženega in po svojem razvoju kriznega področja na zahodni periferiji cesarstva.

Objavljeno
1988-01-01
Rubrike
Razprave