Buharinovi ekonomski in politični pogledi

Buharinov boj s Stalinom

  • Marjan Britovšek
Ključne besede: Sovjetska zveza, Nikolaj Ivanovič Buharin, Joseph Vissarionovich Stalin, sovjetski politiki, Stalinove žrtve

Povzetek

Avtor analizira Buharinove ekonomske in politične poglede na razvoj sovjetske Rusije v dvajsetih letih. Buharin je bil privrženec Leninovega NEP; zavzemal se je za medsebojno prepletanje državnih, zadružnih in privatnih gospodarskih oblik. Neizpodbitno zgodovinsko dejstvo je, da je bil Buharin eden tistih, ki je v boju z levo in Združeno opozicijo s svojimi teoretično-ekonomskimi članki argumentirano zavračal teze leve opozicije, ki se je zavzemala za direktno graditev industrije na podlagi podrobnega državnega plana in s financiranjem iz državnega budžeta. V letih 1928/29 pride do preobrata v vodenju sovjetske politike. Začel se je dolgotrajen proces deformacije izvajanja oblasti, ki je zrasla na temelju proletarske družbe. Buharinova grupacija, ki jo je Stalin označil za desno opozicijo, je predstavljala zadnji poskus, da ohranijo v VKP(b) kolektivno vodstvo in preprečijo Stalinovo osebno diktaturo. Buharinov poraz je predstavljal uvod v politično »revolucijo od zgoraj« in v zgodovinsko obdobje stalinizma.

Objavljeno
1989-01-01
Rubrike
Razprave