Italijanska okupacija Posočja (1915-1917)

  • Branko Marušič
Ključne besede: italijanska okupacija, prva svetovna vojna, Posočje, soška fronta, 1915/1917

Povzetek

Že prvi dan bojev (24. maj 1915) je italijanska vojska zasedla več avstro-ogrskega ozemlja v Posočju, v vzhodni Furlaniji ter na južnem Tirolskem. Na zasedenem ozemlju so živeli predvsem Italijani, Furlani in Slovenci. Za urejanje civilnih zadev v zasedenih krajih je italijanska vrhovna komanda ustanovila Generalni sekretariat (Segretariato generale), ki je sledeč mednarodnemu pravu dopustil nekdanjo upravno porazdelitev, pri tem pa je uvedel sistem delovanja civilnih komisarjev. Italijanska oblast se je na zasedenih ozemljih obnašala kot okupator In kot osvoboditelj, ki mora počakati le še konca vojne in njej sledečih mirovnih sporazumov, da se tudi de iure reši vprašanje anektiranja zasedenih krajev.

Objavljeno
1989-01-01
Rubrike
Razprave