Izkušnje muzejskega pedagoga v Narodnem muzeju

  • Eva Kocuvan
Ključne besede: muzealstvo, muzeji, pedagogika

Povzetek

Muzej kot dragocena shramba informacij za mladino in odrasle v Sloveniji še vedno nima tiste vloge, kot bi jo lahko imel. Njegove vzgojno-izobraževalne možnosti niso ustrezno izkoriščene, zlasti zato, ker ni primerno koncipiranih stalnih razstav, ob katerih bi lahko muzealci razvili pedagoško dejavnost. Nekaj občasnih razstav v Narodnem muzeju v Ljubljani v letih 1986—88, ob katerih je imel muzejski pedagog vendarle malo več možnosti za sistematično delo z obiskovalci, pa je pokazalo, da je zlasti mladina, ki predstavlja dve tretjini muzejske publike, zelo pripravljena sodelovati z muzejskim pedagogom in da se navdušuje nad »drugačnim« muzejem, ki ni dolgočasen, ki skozi igro in na različne neformalne načine posreduje zanimive informacije o preteklosti.

Objavljeno
1989-01-01
Rubrike
Razprave