»Sredina« koroških Slovencev v času narodnoosvobodilnega boja

  • Janez Stergar
Ključne besede: koroški Slovenci, druga svetovna vojna, politična sredina, NOB

Povzetek

Čeprav je statistično tudi med koroškimi Slovenci prevladovala v vojnem času »sredina« s teorijo čakanja in preživetja, o tej skupini nimamo veliko spominskih pričevanj in ne arhivskega gradiva, tako da historiografsko ni bila obdelana. Kolaborantstva z nemškim nacizmom med koroškimi Slovenci ni bilo, prav tako kontrarevolucija ni presegla razvojne stopnje »načrtovalskih« skupinic ter pomočnikov pri občasnih protipartizanskih akcijah ljubljanskih belogardističnih oz. domobranskih emisarjev. Koroški »zeleni kader« se je od poletja 1942 počasi priključeval partizanom. Od jeseni 1943 je OF postopoma pridobivala tudi predvojne voditelje koroških Slovencev. Najbolj viden izraz delovanja sredine je »Koroška deklaracija« iz poletja 1944.

Objavljeno
1998-01-01
Rubrike
Razprave