Italijanska politika do nastajajoče Jugoslavije

  • Jože Pirjevec
Ključne besede: Italija, demokratični iredentizem, nastanek Jugoslavije

Povzetek

V svojem referatu skuša avtor predstaviti poglavitne točke politične debate, ki se je razvila v Italiji v zvezi z južno-slovanskimi deželami od l.1908 dalje. Pri tem opozori na strujo tako imenovanega demokratičnega iredentizma, ki je skušala uskladiti interese Italijanov in Južnih Slovanov v jadranskem prostoru, in na bolj nacionalistično in imperialistično obarvano linijo, ki so jo med vojno in takoj po njej zastopali nekateri liberalni politiki, pozneje pa vodja fašistov Benlto Mussolini.

Objavljeno
1989-01-01
Rubrike
Razprave